Over WieWatWaar RidderkerkOndanks allerlei moderne technologieën is het niet altijd duidelijk waar u terecht kunt voor hulp. Gelukkig zijn in Ridderkerk veel initiatiefnemers, zorgverleners en vrijwilligers actief voor een betere leefbaarheid in onze gemeente. Het is wel een hele uitdaging om dit met elkaar te delen en benutten. Het is lastig voor inwoners, gemeente en organisaties om hierin elkaar te vinden en goed samen te werken.

WieWatWaar Ridderkerk is een digitaal dorpsplein dat zorg wil dragen voor verbinding in Ridderkerk. In de eerste fase vooral verbinding tussen inwoners en alle Ridderkerkse maatschappelijke organisaties. Ook moet deze website helpen om samenwerkingen tussen maatschappelijke organisaties te krijgen. Uiteindelijk, in een latere fase, moet WieWatWaar Ridderkerk groeien naar een plek waar inwoners elkaar online kunnen treffen. Een digitaal dorpsplein waar vraag en aanbod bij elkaar komt en de buurtbetrokkenheid tot leven komt.

Om dit te bereiken gebruiken we de wetenschappelijk getoetste aanpak van Mijnbuurtje.nl. Deze aanpak gaat uit van de leefwereld van inwoners, van wat al aanwezig is en wat mensen kunnen brengen, niet van wat er mist en van problemen. Het groeien in communicatie en samenwerking tussen inwoners, professionals en gemeente staat hierin centraal.

De Bibliotheek AanZet beheert WieWatWaar Ridderkerk in opdracht van de gemeente Ridderkerk.